เกี่ยวกับ แม๊กซ์ เน็ท โมบาย


ประวัติของบริษัท Mxnec Mobile

        บริษัท Mxnec Mobile จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจทางด้านโทรศัพท์มือถือ ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 2008 โดยผู้ก่อตั้งบริษัทฯนั้นคือ คุณ ไมตรี จางเจริญสุข  ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจโทรศัพท์มือถือมาก ซึ่งท่านเป็นคนจีน ครอบครัวของท่านย้ายมาอยู่เมืองไทยและทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการที่ท่านเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีและมีแนวความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการได้เห็นเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือของประเทศจีน ซึ่งทุกท่านคงทราบว่าประเทศจีนเป็นแหล่งที่มีสินค้าราคาถูกมากและมีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าประเทศไทย ท่านจึงได้ติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตที่ประเทศจีนโดยตรง โดยท่านเน้นขบวนการควบคุณคุณภาพการผลิตเป็นหลักเพื่อให้ได้โทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพที่มีเทคโนโลยีการใช้งานที่ทันสมัย ทนทาน โดยตั้งชื่อบริษัทว่า Mxnec Mobile โดยการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย  และตั้งสำนักงานอยู่ที่ ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งในช่วงนั้นโทรศัพท์มือถือในบ้านเรามีแบรนด์ ไม่มากนักแต่มีราคาสูง  ดังนั้นโทรศัพท์มือถือของ Mxnec Mobile จึงเน้นราคาต่ำกว่าแบรนด์ดังๆ มากกว่า 50 % จึงทำให้บริษัท Mxnec Mobile เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่รู้จักทั่วไป ทำให้ในปีนั้นเอง  บริษัทฯ มียอดขายโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 8 แสนเครื่อง ทั้งๆ ที่ บริษัทก่อตั้งยังไม่ครบ 1 ปี

        บริษัทฯเป็นที่ยอมรับมากในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพร้อมเน้นประสิทธิภาพเพื่อการใช้งาน และการพัฒนาโทรศัพท์แบบใหม่ๆ เมื่อเทียบกับราคา ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจโทรศัพท์มือถือประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท Mxnec  Mobile ยังได้พัฒนาระบบการบริการลูกค้า โดยมีศูนย์บริการ Mxnec  Mobile เอง ในกรุงเทพมหานคร ที่ย่านธุรกิจศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศ และมีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเพื่อรองรับลูกค้าของบริษัทฯ

เป้าหมายและนโยบายของบริษัท

  1. มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดัวยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. มุ่งเน้นการบริการหลังการขายให้ลูกค้าพึงพอใจ
  3. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพเป็นอันดับแรก และตระหนักถึงความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้สูงสุด