วิธีการตั้งค่าเครื่อง


วิธีการตั้งค่าเครื่อง MMS for เครือข่าย AIS

หลังจากการตั้งค่า GPRS แล้ว ให้ทำการตั้งค่า MMS เพิ่มเติม ดังนี้

  • เข้าที่เมนู ข้อความ Messages
  • เลือก ข้อความมัลติมีเดีย
  • ตั้งค่าข้อความ
  • ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
  • เลือกซิมที่จะใช้งาน
  • เลือกไฟล์ตั้งค่าที่ว่างอยู่ตั้งค่าตาม รายละเอียด (ขึ้นอยู่กับซิมหรือเครือข่ายที่ลูกค้าใช้งาน)สำหรับ AIS
  • เลือก เปลี่ยนชื่อไฟล์ตั้งค่า (Rename Profile): AIS MMS หน้าแรกโฮมเพจ (Homepage): http://mms.mobilelife.co.th ข้อมูลหมายเลขประจำตัว (Data Account) : AIS MMS ประเภทการเชื่อมต่อ (Connection Type) : WAP ใส่เลขชุด IP คือ 203.170.229.034 ไม่ต่องใส่ Port  ข้อมูลผู้ใช้ (User Name) :ไม่มี รหัสผ่าน (Password) : ไม่มี
  • สุดท้าย ให้ลองใช้งาน GPRSและ MMS ดู ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำติดต่อศูนย์บริการของเครือข่าย 1175 เพื่อตรวจสอบการเปิดบริการ GPRS และ MMSของเลขหมายที่ใช้งานอยู่ หรือถ้าเคยใช้งานได้มาก่อนหน้านี้ แนะนำลองสลับซิมอื่นใส่แทนและใช้งาน GPRS ดูว่าใช้งานได้หรือไม่ เพื่อตรวจสอบ (ถ้าซิมใช้งาน GPRS กับเครื่องอื่นๆได้ อาจจะต้องทำการเช็คการตั้งค่าในตัวเครื่อง MXNEC อีกครั้ง)